شماره تماس:(+98)9907076425

پرینت سه بعدی  وقالب ریخته گری


 

یکی از موارد کاربردی پرینترهای سه بعدی در صنعت، ساخت نمونه اصلی جهت ریخته گری صنعتی می باشد.

در گذشته نه چندان دور به کمک دست و چوب مدلهای اصلی برای  قالب گیری ریخته گری را می ساختند . اما امروزه پس از ظهور کامپیوترها و پیشرفت تکنولوژی که قطعا یکی از مهمترین آنها در زمینه ساخت و تولید ، پرینترهای سه بعدی می باشند به دلیل کاهش هزینه  و همینطور کاهش زمان ساخت ، این تکنولوژی در صنعت ریخته گری بسیار مورد استفاده گرفته است.

پرینتر سه بعدی و ریخته گری در شیراز

از جمله موارد مهمی که بایستی در مدلسازی جهت آماده کردن قطعه در ریخته گری مورد توجه قرار داد ، زاویه خروج از قالب یا همان شیب قطعه می باشد

همچنین قطعه مستر( اصلی) بایستی از کیفیت سطح قابل قبولی برخوردار باشد.

قالب ماسه ای و پرینتر سه بعدی  شیراز