شماره تماس:(+98)9907076425

نمونه مدل سه بعدی پروانه پمپ


 

یکی از کاربردهای پرینت سه بعدی؛ صنعت ریخته گری می باشد که قطعات مستهلک شده را پس از ابعاد برداری توسط ابزار سنتی ( شامل کولیس و خط کش و ...) و همچنین مدلسازی توسط  ابر نقاط قطعه توسط اسکنر سه بعدی میتوان چاپ سه بعدی نمود.

ریخته گری با پرینتر سه بعدی در شیراز

 

مدل سه بعدی قطعه معیوب پس ازابعاد برداری و مدلسازی به قسمت چاپ سه بعدی هوردیس فرستاده می شود

خدمات چاپ3بعدی در شیراز

 

چاپ سه بعدی قطعه بوسیله ماده ABS که برای پرینت سه بعدی با این ماده بایستی حتما از تهویه مناسب به دلیل آزاد شدن گازهای سمی  استفاده نمود.

ریخته گری و پرینت 3بعدی در شیراز

 

چاپ قطعه به صورت دو تکه جهت قالبگیری و ریخته گری

ریخته گری بوسیله چاپ سه بعدی در شیراز

 

مواد : ABS

رنگ : مشکی