شماره تماس:(+98)9907076425

ساخت مدل برای ریخته گری


یکی از موارد کاربردی پرینترهای سه بعدی در صنعت، ساخت نمونه اصلی جهت ریخته گری صنعتی می باشد.

در گذشته نه چندان دور به کمک دست و چوب مدلهای اصلی برای  قالب گیری ریخته گری را می ساختند . اما امروزه پس از ظهور کامپیوترها و پیشرفت تکنولوژی که قطعا یکی از مهمترین آنها در زمینه ساخت و تولید ، پرینترهای سه بعدی می باشند به دلیل کاهش هزینه  و همینطور کاهش زمان ساخت ، این تکنولوژی در صنعت ریخته گری بسیار مورد استفاده گرفته است.

ریخته گری شیراز پرینت 3بعدی در شیراز

از جمله موارد مهمی که بایستی در مدلسازی جهت آماده کردن قطعه در ریخته گری مورد توجه قرار داد ، زاویه خروج از قالب یا همان شیب قطعه می باشد

همچنین قطعه مستر( اصلی) بایستی از کیفیت سطح قابل قبولی برخوردار باشد.

پرینت سه بعدی و نمونه سازی در شیراز