شماره تماس:(+98)9907076425

نمونه سازی اولیه قبل از ساخت


اگر چه پرینتر های سه بعدی و نمونه سازی سریع طیف وسیعی از رشته ها و کاربرد ها را در بر میگیرد ولی به دلیل پتانسیل بالای این تکنولوژی، هروز بر تعداد صنایع و افراد استفاده کننده از این تکنولوژی افزوده می شود. رسالت اصلی پرینتر های سه بعدی پیش تولید یا نمونه سازی اولیه “Prototyping” است. به این معنی که می توان از آنها جهت ساخت نمونه اولیه از هر نوع قالب، جسم و یا شی کاربردی استفاده کرد.

نمونه سازی قبل از ساخت در شیراز قالب پرینت سه بعدی شیراز

تصویر بالا نمونه پرینت شده قبل از جدا کردن ساپورت از مدل می باشد.

یکی از پارامترهای بسیار مهم در نمونه سازی سریع بوسیله پرینتر سه بعدی دقت دستگاه پرینتر می باشد ؛ که بایستی دستگاه پرینتر سه بعدی از دقت ساخت بالا بهره مند باشد تا اینکه نمونه دقیقی به ما قبل از ساخت بدهد تا بتوانیم تحلیل خود را قبل از ساخت قالب که هزینه های آن بسیار بالا می باشد، به صورت صحیح انجام دهیم.

دقت بالا پرینتر سه بعدی شیراز پرینتر3بعدی شیراز

 

جهت نمونه سازی سریع بوسیله پرینتر سه بعدی بایستی شما از مدل سه بعدی طراحی شده خود بوسیله، نرم افزارهای طراحی شامل مکانیکال دسکتاپ ، کتیا ، سالید ورکس ، اینونتور و سایر نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی خروجی STL بگیرید و فایل را برای ما ارسال کنید .

مدلسازی با پرینتر سه بعدی شیراز