شماره تماس:(+98)9907076425

فیدر نازل

2021-01-13 13:03:00 | هوردیس

فیدر نازل


چاپ3بعدی در شیراز

پرینت قطعه با مواد PLA رنگ سفید

ساخت قطعه در شیراز