شماره تماس:(+98)9907076425

ریخته گری و پرینت سه بعدی


برخی قطعات هستند که پیدا کردن نمونه آنها در بازار به سختی امکانپذیر هست، و از پرینترهای سه بعدی میتوان برای حل این مساله استفاده کرد.

مهندسی معکوس شیراز

برای این منظور در ابتدا بایستی از روی نمونه اصلی اسکن یا ابعاد برداری صورت بگیرد وبوسیله نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی نظیر سالیدورکس ، کتیا، راینو و ... از مدل فایل سه بعدی ایجاد کرد سپس از فایل طراحی شده خروجی سازگار با پرینتر های سه بعدی که معمولا با پسوندهای STL  و یا OBJ هستند به پرینترهای سه بعدی داد و پس از ساخت نمونه اصلی و مشابه را بسازید.

ساخت قطعه شکسته با پرینتر سه بعدی شیراز