شماره تماس:(+98)9907076425

تندیس

2021-06-22 14:12:38 | هوردیس

تندیس


شما میتوانید با بهره گیری از توان مدلسازان و طراحان گروه سه بعدی هوردیس و همچنین تکنولوژی پرینت سه بعدی هر تندیسی را که میخواهید بسازید

تددیس شیراز

در تصویر بالا هنوز ساپورتهایی که جهت ساخت قطعه به کار رفته است از خود مدل اصلی جدا نشده است

 

پرینت 3 بعدی هوردیس شیراز