شماره تماس:(+98)9907076425

اختراعات و ثبت اختراع


 

بوسیله یک دستگاه چاپگر سه بعدی؛ اختراعات مجازی شما دیگر خارج از تصور نبوده و می توانید تخیلات خود را به طور واقعی بسازید و لمس کنید.

ثبت اختراع در شیراز کتیا

برای ساخت نمونه های خود نیاز تنها به طراحی سه بعدی دارید که میتوان از نرم افزارهای صنعتی قدرتمندی نظیر  CATIA، SOLIDWORKS، RHINO و ... لستفاده کرد. و پس از آن می توانید تغییراتی را در طراحی خود بدون نیاز به قالب سازی دوباره ایجاد کنید و دیگر زمانهای طولانی و هزینه های بالایی را برای تولید محصولات خود صرف نکنید

طراحی صنعتی در شیراز

 پس از طراحی یک محصول، نمونه ای از طرح سریعاً ساخته شده و در اختیار تیم طراحی مهندسی قرار می گیرد تا از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از رفع ایرادات احتمالی و تأیید نهایی طرح، اقدام به تولید انبوه گردد. این تکنولوژی در زمینه ساخت مدل های پزشکی، جواهر آلات، ماکت سازی، هنر و معماری نیز کاربردهای رو به گسترشی دارد.

طراحی و پرینت سه بعدی در شیراز